Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2/2020/ZO w trybie zapytania ofertowego na “Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości budynku przy ul. Jeleniogórskiej 38 w Kamiennej Górze”

Znak sprawy 3/2/2020/ZO Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórska 38 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn.: ” Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2/2020/ZO w trybie zapytania ofertowego na “Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości budynku przy ul. Jeleniogórskiej 38 w Kamiennej Górze”