Znak sprawy 1/2/2020/ZO

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica24 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn.: ” Remont dachu budynku przy ul. Staszica 24 w Kamiennej Górze”.

Załączniki:

Termin składania ofert – do dnia 27.02.2020r., do godz. 10:00
Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta pok. nr 9, ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie www.sm-kamiennagora.pl oraz www.oferent.com.pl

Opublikowane w dniu 03.03.2020 : Informacja z otwarcia ofert -1/2/2020/ZO