Znak sprawy 2/2/2020/ZO


Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 15C w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn.: ” Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki15C w Kamiennej Górze”.

Załączniki:

Termin składania ofert – do dnia 27.02.2020r., do godz. 10:15
Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta pok. nr 9, ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie www.sm-kamiennagora.pl oraz www.oferent.com.pl

Opublikowane w dniu 28.02.2020 : Zawiadomienie o unieważnieniu – 2/2/2020/ZO