Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 13 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac  pn.: „Rozbiórka budynku gospodarczego – zespołu komórek przy
ul. Staszica 13 w Kamiennej Górze”.

Załączniki:

Termin składania ofert – do dnia 05.03.2020r., do godz. 10:00
Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta pok. nr 9, ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie www.sm-kamiennagora.pl oraz www.oferent.com.pl

Zamawiający zawiadamia, że zmianie uległ załącznik nr 4 – przedmiar robót. Pozostała treść ogłoszenia i załączników nie ulegają zmianie.

4. Przedmiar robót – zmiana

Opublikowane 09.03.2020r. Informacja z otwarcia ofert