Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2/2020/ZO w trybie zapytania ofertowego na “Rozbiórkę budynku gospodarczego – zespołu komórek przy ul. Staszica 13 w Kamiennej Górze”

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 13 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac  pn.: „Rozbiórka budynku gospodarczego – zespołu komórek przy ul. Staszica 13 w Kamiennej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2/2020/ZO w trybie zapytania ofertowego na “Rozbiórkę budynku gospodarczego – zespołu komórek przy ul. Staszica 13 w Kamiennej Górze”