Szanowni Państwo,

zawiadamiam, że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem wstępu do budynku Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. procedura składania ofert wygląda następująco.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu ( nazwa i adres Wykonawcy, tytuł zamówienia).

Ofertę należy włożyć do skrzynki ustawionej przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 6 w Kamiennej Górze, w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Oferty będą wyjmowane ze skrzynki w dniu otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie, pod danym ogłoszeniem o zamówieniu.