PROCEDURA SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo, zawiadamiam, że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem wstępu do budynku Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. procedura składania ofert wygląda następująco. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu ( … Czytaj dalej PROCEDURA SKŁADANIA OFERT