Protokół rostrzygnięcia postępowania aukcyjnego 12.11.2019