Informuję, że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju, zmianie ulega procedura składania i otwarcia ofert.

Oferty złożone w formie papierowej zostaną poddane 2 dniowej kwarantannie.

To oznacza, że otwarcie ofert  nastąpi 2 dni  terminie, licząc od dnia ich złożenia.

Ponieważ wstęp do Spółki jest czasowo ograniczony, w celu złożenia oferty proszę dzwonić na tel. nr 75 64 55 160.

Ofertę odbierze pracownik Spółki.

Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana pod ogłoszeniem o zamówieniu.

Dotychczasowe terminy składania ofert nie ulegają zmianie.