UWAGA! ZMIANA PROCEDURY SKŁADANIA OFERT

Informuję, że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju, zmianie ulega procedura składania i otwarcia ofert. Oferty złożone w formie papierowej zostaną poddane 2 dniowej kwarantannie. To oznacza, że otwarcie ofert  nastąpi 2 dni  terminie, licząc od dnia ich złożenia. … Czytaj dalej UWAGA! ZMIANA PROCEDURY SKŁADANIA OFERT