Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert kompleksowego ubezpieczenia majątku zarządzanego przez Spółkę Mieszkaniową oraz majątku własnego Spółki Mieszkaniowej obejmującego poniżej opisane zakresy ubezpieczeń opisane w Zamówieniu nr 1 i Zamówieniu nr 2:

Zamówienie nr 1 i 2