Szanowni Państwo Przedsiębiorcy

branży usług budowlanych

 

ZAPRASZAMY

NA SPOTKANIE W SPRAWIE REMONTÓW BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

FINANSOWANYCH KREDYTAMI BANKOWYMI

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze rozpoczęła w tym roku realizację projektu remontów budynków wspólnot mieszkaniowych finansowanych kredytami bankowymi. Zgodnie z jego założeniami, poza wspólnotami mieszkaniowymi i Spółką Mieszkaniową, biorącymi udział w tym przedsięwzięciu są jeszcze także banki oraz wykonawcy remontów.

Ostatnie miesiące dostarczyły nam jako zarządcy wspólnot mieszkaniowych wdrażającemu ten projekt wiele doświadczeń w części dotyczącej przygotowania i finansowania przedsięwzięć remontowych.  Na tym spotkaniu chcemy się z Państwem nimi podzielić. Chcemy na mim także omówić z Państwem założenia dotyczące naszych i Waszych oczekiwań co do realizacji kolejnych głównych części tego projektu, którymi są wykonawstwo tych przedsięwzięć remontowych oraz rozliczenia i płatności z nim związane.

Główne punkty spotkania to:

– przedstawienie zakresu remontów przewidywanych do realizacji w najbliższych latach,

– prezentacja zasad finansowania remontów przez wspólnoty mieszkaniowe,

– procedury postępowań wyłaniających wykonawców remontów,

– główne warunki umów o roboty budowlane, w tym zabezpieczeń i gwarancji udzielanych przez wykonawców.

Spotkanie, na które gorąco Państwa zapraszamy, organizujemy w siedzibie Spółki Mieszkaniowej
(Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 3,

piętro II, pok. 27) w dniu 1 października 2021 r. (piątek) o godz. 12:00.

Prosimy o mailowe (l.kawa@sm-kamiennagora.pl)  lub telefoniczne (511-177-244) potwierdzenie obecności na spotkaniu.

 

 

Łączę wyrazy szacunku

Zdzisław Wołyniec

Prezes Zarządu