Rada Nadzorcza Spółki Mieszkaniowej ogłasza postępowanie na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 wraz z opracowaniem analizy wskaźnikowej oraz prezentacją wyników na spotkaniu z Radą Nadzorczą Spółki.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2021 r. o godz. 12:00.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa załącznik do ogłoszenia

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Zapytanie ofertowe – Badanie Bilansu SM za rok 2021 oraz 2022