ZAPYTANIE OFERTOWE na badanie sprawozdania finansowego Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Mieszkaniowej ogłasza postępowanie na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022 wraz z opracowaniem analizy wskaźnikowej oraz prezentacją wyników na spotkaniu z Radą Nadzorczą Spółki. Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2021 r. o godz. 12:00. … Czytaj dalej ZAPYTANIE OFERTOWE na badanie sprawozdania finansowego Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o.