W związku z potrzebą zaopatrzenia Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w artykuły biurowe oraz chemiczne Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu i dostawy materiałów biurowych do siedziby Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Kamiennej Górze.

Do zamówienia – zapytania ofertowego – nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Zapytanie ofertowe – artykuły biurowe i chemiczne

Załącznik nr 1 i nr 2 – wersja edytowalna

Opublikowane w dniu 17.06.2019:

W dniu 17.06.2019 wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego o następującej treści:

Pytanie nr 1: „Czy dopuszczają Państwo złożenie oferty częściowej (tylko środki chemiczne)?

Odpowiedź: „Istnieje możliwość złożenia ofert częściowych”.

Pytanie nr 2: . „Czy można na kilka produktów dać zamienniki?”

Odpowiedź: „Istnieje możliwość podania zamienników, należy jednak dokładnie podać specyfikację zamienionego produktu tak aby zamawiający mógł go porównać z produktem określonym w załączniku nr 2”.