Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont elewacji budynku wraz z iniekcją grawitacyjną, remontem klatki schodowej oraz pomieszczeń gospodarczych budynku nr 3 przy ul. Leśnej w Kamiennej Górze.

 

Zapytanie nr WM/12/2019 z dnia 24.06.2019r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Leśnej 3 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont elewacji budynku wraz z iniekcją grawitacyjną, remontem klatki schodowej oraz pomieszczeń gospodarczych budynku nr 3 przy ul. Leśnej w Kamiennej Górze.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach:

SIWZ – ul. Leśna 3

Zał. nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2: Gwarancja banku lub TU Karta gwarancyjna Wykonawcy Klauzula RODO do umowy Projekt Umowy – WM

Zał. nr 3 – Przedmiar robót – ul. Leśna 3

Zał. nr 4 – Oświadczenie

 

Termin składania ofert: 10.07.2019r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.