Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów budynku nr 10 przy Pl. Wolności w Kamiennej Gorze.

 

Zapytanie nr WM/22/2019 z dnia 10.09.2019r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Wolności 10 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów budynku nr 10 przy Pl. Wolności w Kamiennej Gorze.”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

 

 

SIWZ – Pl. Wolności 10

nr 1 – Załączniki do SIWZ

Zał. nr 2 – Przedmiar robót – Pl. Wolności 10

 

Termin składania ofert: 24.09.2019r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.