Zapytanie ofertowe – Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją styropapą budynków nr 1, 3, 5, 7, 9 przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze.

Zapytanie nr WM/06/2019 z dnia 13.06.2019r.

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Ogrodowej 1, 3, 5, 7, 9 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Kapitalny remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją styropapą budynków nr 1, 3, 5, 7, 9 przy ul. Ogrodowej w Kamiennej Górze.”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach:

SIWZ – ul. Ogrodowa 1 – 9

Zał. nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2: Gwarancja banku lub TU Karta gwarancyjna Wykonawcy Klauzula RODO do umowy Projekt Umowy – WM

Zał. nr 3 – Przedmiar -Termomodernizacja dachu wraz z pokryciem dachowym – ul. Ogrodowa 1 – 9

Zał. nr 4 – Oświadczenie

 

Termin składania ofert: 28.06.2019r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.