Dotyczy: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 5 – letnich przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w zakresie wynikającym z art. 61-62 ustawy Prawo Budowlane 5 – letnich przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe – wersja edytowalna

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Termin składania ofert: 08.01.2020r. do godz. 12:00.