Dotyczy: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kominiarskich w roku 2020 – 2021 w budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych, będących w zarządzie Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert na świadczenie usług kominiarskich w zakresie wynikającym z art. 62 ust.1, pkt 1 lit. c, Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz.719) w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

 

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 – Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych – kontrole kominiarskie

Załącznik nr 2 – Wykaz budynków komunalnych – kontrole kominiarskie

Załącznik nr 3 – Zestawienie lokali – Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Termin składania ofert: 15.01.2020r. do godz. 13:00.

Zawiadomienie o wyborze oferty