Zapytanie ofertowe – Remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów, budynku nr 37 przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Gorze.

 

Zapytanie nr WM/20/2019 z dnia 06.08.2019r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lubawskiej 37 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów budynku nr 37 przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze.”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

 

SIWZ – Lubawska 37

Zał. nr 1 – Załączniki do SIWZ

Zał. nr 2 – Przedmiar robót – ul. Lubawska 37

 

Termin składania ofert: 21.08.2019r.

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.