Zapytanie ofertowe – Remont schodów wejściowych do budynku wraz z wymianą balustrady schodowej w budynku nr 15 C przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze.

 

Zapytanie nr WM/21/2019 z dnia 06.08.2019r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 15 C w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Remont schodów wejściowych do budynku wraz z wymianą balustrady schodowej w budynku nr 15 C przy ul. Kościuszki.”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

 

SIWZ – ul. Kościuszki 15 C

Zał. nr 1 – Załączniki do SIWZ

Zał. nr 2 – Przedmiar robót – ul. Kościuszki 15 C

 

Termin składania ofert: 21.08.2019r.

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.