Zapytanie ofertowe – Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 7 oraz 9 przy ul. Szkolnej w Kamiennej Górze.

 

Zapytanie nr WM/25/2019 z dnia 10.09.2019r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 7 i 9 w Kamiennej Górze, w imieniu której działa Spółka Mieszkaniowa Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych pt. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 7 oraz 9 przy ul. Szkolnej w Kamiennej Górze.”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami niezbędna do przygotowania oferty, znajduje się w załącznikach.

 

SIWZ – ul. Szkolna 7 – 9

Zał. nr 1 – Załączniki do SIWZ

Zał. nr 2 – Przedmiar robót – ul. Szkolna 7 – 9

 

Termin składania ofert: 24.09.2019r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją techniczną, niezbędną do przygotowania oferty, znajduje się na stronach www.sm-kamiennagora.pl ( zakładka: Zapytania ofertowe), www.oferent.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.