Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze powstała i została zarejestrowana w 2002 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy. Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami na zlecenie. Spółka obecnie zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi z terenu: Miasta Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra oraz terenu Miasta Lubawka.
Z każdą Wspólnotą Mieszkaniową Spółka ma zawartą umowę o zarządzanie i administrowanie w ramach, której wykonuje swoje obowiązki zarządcy zgodnie z Ustawą o własności lokali oraz Ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Spółkę cechuje znajomość potrzeb i wymagań Klientów oraz fachowa i rzetelna obsługa wynikająca
z wieloletniego doświadczenie na rynku nieruchomości.