Regulamin szaletów

  1. Regulamin korzystania z szaletu miejskiego przy ul. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze
  2. Regulamin korzystania z szaletu miejskiego przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze

 

1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZALETU MIEJSKIEGO PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 13 W KAMIENNEJ GÓRZE

§ 1

Regulamin określa zasady udostępniania szaletu miejskiego w Kamiennej Górze, korzystania z niego i zachowania bezpieczeństwa na jego terenie.

§ 2

1. Szalet miejski udostępnia się całodobowo osobom chcącym z niego korzystać.
2. Szalet miejski nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych.

§ 3

1. Korzystanie z szaletu miejskiego jest odpłatne. Wysokość opłat regulowana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
2. Opłatę za korzystanie z szaletu pobiera się poprzez automat wrzutowy zgodnie z cennikiem opłat.
3. Opłata za korzystanie z szaletu miejskiego obowiązuje we wszystkie dni w roku.

§ 4

1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z szaletu miejskiego pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Osoby korzystające z szaletu miejskiego obowiązane są do:
a) stosowania się do regulaminu korzystania z szaletu,
b) zachowania czystości i porządku w szalecie oraz ostrożności ze względu na możliwość wystąpienia śliskiej posadzki,
c) korzystania z wyposażenia szaletu (papieru, mydła, ręczników papierowych) zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowaniem zasady racjonalnego zużywania tego wyposażenia.

§ 5

1. W szalecie miejskim zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie tytoniu, w tym e-papierosów, zażywania środków odurzających.
2. Zabrania się wprowadzania do szaletu zwierząt.

§ 6

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące korzystania z szaletu miejskiego należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

§ 7

Regulamin korzystania z szaletu miejskiego zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w pomieszczeniach szaletu miejskiego oraz na stronie internetowej zarządcy szaletu – Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o. zs. w Kamiennej Górze.

 

 

2. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZALETU MIEJSKIEGO PRZY UL. KSIĘCIA BOLKA I W KAMIENNEJ GÓRZE

§ 1

Regulamin określa zasady udostępniania szaletu miejskiego w Kamiennej Górze, korzystania z niego i zachowania bezpieczeństwa na jego terenie.

§ 2

1. Szalet miejski udostępnia się całodobowo osobom chcącym z niego korzystać.
2. Szalet miejski przystosowany jest do osób niepełnosprawnych.

§ 3

1. Korzystanie z szaletu miejskiego jest odpłatne. Wysokość opłat regulowana jest zarządzeniem Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
2. Opłatę za korzystanie z szaletu pobiera się poprzez automat wrzutowy zgodnie z cennikiem opłat.
3. Opłata za korzystanie z szaletu miejskiego obowiązuje we wszystkie dni w roku.

§ 4

1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z szaletu miejskiego pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Osoby korzystające z szaletu miejskiego obowiązane są do:
a) stosowania się do regulaminu korzystania z szaletu,
b) zachowania czystości i porządku w szalecie oraz ostrożności ze względu na możliwość wystąpienia śliskiej posadzki,
c) korzystania z wyposażenia szaletu (papieru, mydła, ręczników papierowych) zgodnie z jego przeznaczeniem i zachowaniem zasady racjonalnego zużywania tego wyposażenia.

§ 5

1. W szalecie miejskim zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych oraz palenie tytoniu, w tym e-papierosów, zażywania środków odurzających.
2. Zabrania się wprowadzania do szaletu zwierząt.

§ 6

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące korzystania z szaletu miejskiego należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.

§ 7

Regulamin korzystania z szaletu miejskiego zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w pomieszczeniach szaletu miejskiego oraz na stronie internetowej zarządcy szaletu – Spółki Mieszkaniowej Spółka z o.o. zs. w Kamiennej Górze.

 

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content