Harmonogram Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych Cz. III

Zapraszamy wszystkich właścicieli mieszkań Wspólnot Mieszkaniowych lub ich pełnomocników na zebrania roczne za 2022, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Wspólnota Mieszkaniowa Data zebrania Godzina zebrania Miejsce zebrania (sala)
Bohaterów Getta 4,6 27.03.2023 13:30 27
Bohaterów Getta 5 28.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Bohaterów Getta 11 23.03.2023 09:00 28
Bohaterów Getta 13 23.03.2023 10:30 28
Bohaterów Getta 14 23.03.2023 12:00 28
Bohaterów Getta 15 23.03.2023 13:30 28
Bohaterów Getta 16 27.03.2023 09:00 27
Bohaterów Getta 18 27.03.2023 10:30 27
Bohaterów Getta 26 27.03.2023 12:00 27
Broniewskiego 1 30.03.2023 13:30 23
Broniewskiego 2 21.03.2023 13:30 28
Broniewskiego 4 22.03.2023 09:00 14
Broniewskiego 5 28.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Broniewskiego 6 28.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Broniewskiego 7A 28.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Broniewskiego 9 22.03.2023 10:30 14
Chopina 2 27.03.2023 15:00 28
Chopina 8 30.03.2023 09:00 27
Czadrów 7 22.03.2023 12:00 14
Czadrów 10 13.03.2023 15:00 28
Drzymały 5 30.03.2023 10:30 27
Fabryczna 3 29.03.2023 09:00 28
Fabryczna 5 20.03.2023 09:00 14
Fabryczna 7 20.03.2023 10:30 14
Fabryczna 9 29.03.2023 10:30 28
Fabryczna 13 16.03.2023 13:30 23
Hallera 2A 30.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Hallera 3A 21.03.2023 13:30 27
Hallera 7 28.03.2023 13:30 27
Janiszów 53 29.03.2023 10:30 23
Jeleniogórska 14 22.03.2023 12:00 28
Jeleniogórska 15 30.03.2023 12:00 27
Jeleniogórska 17 30.03.2023 13:30 27
Karola Miarki 3 27.03.2023 12:00 23
Karola Miarki 5 13.03.2023 10:30 23
Karola Miarki 6 27.03.2023 13:30 23
Karola Miarki 7 27.03.2023 15:00 23
Karola Miarki 8 28.03.2023 09:00 23
Karola Miarki 9 13.03.2023 12:00 23
Karola Miarki 11 23.03.2023 09:00 14
Karola Miarki 12,14 23.03.2023 10:30 14
Karola Miarki 17 23.03.2023 12:00 14
Karola Miarki 19 13.03.2023 09:00 23
Karola Miarki 21,23 23.03.2023 13:30 14
Karola Miarki 22 27.03.2023 09:00 23
Karola Miarki 25 27.03.2023 10:30 23
Katowicka 6 30.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Katowicka 28 28.03.2023 12:00 27
Kilińskiego 3 22.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Kilińskiego 7 22.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Kościuszki 11 22.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Kościuszki 12 22.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Kościuszki 16 29.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Kościuszki 19 29.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Kościuszki 25 23.03.2023 09:00 27
Kościuszki 29 29.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Kościuszki 39 23.03.2023 10:30 27
Kościuszki 50 23.03.2023 12:00 27
Kościuszki 52 23.03.2023 13:30 27
Kościuszki 58 13.03.2023 09:00 14
Kościuszki 66 29.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Kościuszki 72 13.03.2023 10:30 14
Krzeszów, Św. J. Nepomucena 8 22.03.2023 13:30 14
Ks. Bolka I 2 13.03.2023 12:00 14
Ks. Bolka I 6 13.03.2023 13:30 14
Księcia Bolka I 25 27.03.2023 09:00 14
Leśna 1 30.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Leśna 3 14.03.2023 09:00 14
Leśna 4 14.03.2023 10:30 14
Licealna 2 29.03.2023 13:30 27
Lubawska 3 13.03.2023 09:00 27
Lubawska 7 13.03.2023 13:30 27
Lubawska 9 14.03.2023 09:00 27
Lubawska 14 29.03.2023 09:00 27
Lubawska 15,17 13.03.2023 15:00 27
Lubawska 20 29.03.2023 10:30 27
Lubawska 23 29.03.2023 12:00 27
Lubawska 31 13.03.2023 10:30 27
Lubawska 35 13.03.2023 12:00 27
Lubawska 37 30.03.2023 09:00 28
Lubawska 39 30.03.2023 10:30 28
Łużycka 1 22.03.2023 13:30 23
Łużycka 6 28.03.2023 10:30 23
Mickiewicza 2 16.03.2023 12:00 14
Mickiewicza 6 20.03.2023 10:30 23
Mickiewicza 8 20.03.2023 12:00 23
Mickiewicza 14 16.03.2023 09:00 14
Mickiewicza 16 16.03.2023 10:30 14
Mickiewicza 20 28.03.2023 12:00 23
Mickiewicza 22 16.03.2023 13:30 14
Mickiewicza 24 20.03.2023 09:00 23
Młyńska 1 28.03.2023 13:30 23
Nadrzeczna 4 13.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Ogorzelec 25 22.03.2023 13:30 28
Ogorzelec 38 23.03.2023 09:00 23
Ogorzelec 40 23.03.2023 10:30 23
Ogorzelec 63 23.03.2023 12:00 23
Ogorzelec 66 23.03.2023 13:30 23
Ogrodowa 1 14.03.2023 10:30 27
Ogrodowa 3 15.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Ogrodowa 5 23.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Ogrodowa 7 30.03.2023 13:30 28
Ogrodowa 11 23.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Ogrodowa 13 14.03.2023 12:00 27
Ogrodowa 23 14.03.2023 13:30 27
Ogrodowa 25 30.03.2023 12:00 28
Ogrodowa 27 15.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Okrzei 1 29.03.2023 09:00 14
Okrzei 7 21.03.2023 09:00 14
Okrzei 12 20.03.2023 13:30 23
Okrzei 15A 20.03.2023 15:00 23
Papieża Jana Pawła II 2 13.03.2023 09:00 28
Papieża Jana Pawła II 3 20.03.2023 15:00 14
Papieża Jana Pawła II 4 30.03.2023 10:30 23
Papieża Jana Pawła II 6 30.03.2023 12:00 23
Papieża Jana Pawła II 12 29.03.2023 12:00 28
Papieża Jana Pawła II 22 29.03.2023 13:30 28
Papieża Jana Pawła II 25 13.03.2023 10:30 28
Papieża Jana Pawła II 25A 13.03.2023 12:00 28
Papieża Jana Pawła II 27 30.03.2023 09:00 23
Parkowa 7 15.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Piastowska 14 14.03.2023 12:00 14
Piastowska 19 14.03.2023 13:30 14
Piastowska 21 15.03.2023 09:00 27
Piastowska 23 15.03.2023 10:30 27
Piastowska 25 15.03.2023 12:00 27
Piastowska 27 15.03.2023 13:30 27
Piastowska 29 16.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Piastowska 6 16.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Piastowska 8 16.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Pisarzowice 84 27.03.2023 10:30 28
Pisarzowice 107 27.03.2023 09:00 28
Pl. Wolności 1 21.03.2023 10:30 14
Pl. Wolności 2 21.03.2023 12:00 14
Pl. Wolności 3 22.03.2023 09:00 23
Pl. Wolności 4 22.03.2023 10:30 23
Pl. Wolności 9 14.03.2023 12:00 23
Pl. Wolności 10 29.03.2023 10:30 14
Pl. Wolności 13 29.03.2023 12:00 14
Pl. Wolności 14 29.03.2023 13:30 14
Pl. Wolności 17 30.03.2023 09:00 14
Pl. Wolności 18 14.03.2023 09:00 23
Pl. Wolności 19 30.03.2023 10:30 14
Pl. Wolności 20 14.03.2023 10:30 23
Pl.  Wolności 21 30.03.2023 12:00 14
Pl.  Wolności 22 30.03.2023 13:30 14
Pl. Wolności 28 21.03.2023 13:30 14
Pl. Grunwaldzki 3 13.03.2023 15:00 23
Pl. Grunwaldzki 4 13.03.2023 13:30 23
Ptasia 12 13.03.2023 13:30 28
Ptaszków 2 27.03.2023 15:00 27
Ptaszków 6 20.03.2023 13:30 14
Ptaszków 50 20.03.2023 12:00 14
Rybna 2 22.03.2023 12:00 23
Sienkiewicza 2 14.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Sienkiewicza 4 14.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Sienkiewicza 6 21.03.2023 09:00 28
Sienkiewicza 12 14.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 1 15.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 5 27.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 8 16.03.2023 13:30 28
Skłodowskiej 9 21.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 10 16.03.2023 09:00 28
Skłodowskiej 11 16.03.2023 10:30 28
Skłodowskiej 18 16.03.2023 12:00 28
Skłodowskiej 20 27.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 24 20.03.2023 15:00 27
Skłodowskiej 30 27.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 31 20.03.2023 09:00 27
Skłodowskiej 32 20.03.2023 10:30 27
Skłodowskiej 33 20.03.2023 12:00 27
Skłodowskiej 35 20.03.2023 13:30 27
Skłodowskiej 37 21.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Słowackiego 18 20.03.2023 15:00 sala konferencyjna*
Słowackiego 20 20.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Słowackiego 21 20.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Słowackiego 25 16.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Słowackiego 4 20.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Słowackiego 5 27.03.2023 15:00 14
Słowackiego 7 20.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Słowackiego 8 21.03.2023 09:00 27
Słowiańska 3 15.03.2023 12:00 23
Słowiańska 8 15.03.2023 13:30 23
Słowiańska 11 14.03.2023 13:30 23
Słowiańska 13 15.03.2023 10:30 23
Słowiańska 15 15.03.2023 09:00 23
Sportowa 2 14.03.2023 09:00 28
Sportowa 3 13.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Sportowa 4 27.03.2023 12:00 28
Sportowa 7 13.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Sportowa 8 13.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Sportowa 9 14.03.2023 10:30 28
Staszica 2, Sienkiewcza 14 29.03.2023 09:00 23
Staszica 4 16.03.2023 10:30 27
Staszica 8,10 20.03.2023 13:30 28
Staszica 15 14.03.2023 12:00 28
Staszica 16 29.03.2023 12:00 23
Staszica 18 14.03.2023 13:30 28
Staszica 21 15.03.2023 09:00 14
Staszica 22 15.03.2023 10:30 14
Staszica 23 15.03.2023 12:00 14
Staszica 23 15.03.2023 13:30 14
Staszica 26 16.03.2023 13:30 27
Staszica 29 16.03.2023 09:00 27
Staszica 49 16.03.2023 12:00 27
Szarocin 64 20.03.2023 15:00 28
Szarocin 70 20.03.2023 09:00 28
Szkolna 5 27.03.2023 13:30 28
Szkolna 7 28.03.2023 09:00 28
Szkolna 11 20.03.2023 10:30 28
Szkolna 13 20.03.2023 12:00 28
Szpitalna 1 15.03.2023 09:00 28
Szpitalna 2 15.03.2023 10:30 28
Szpitalna 5 15.03.2023 12:00 28
Ściegiennego 7 16.03.2023 09:00 23
Ściegiennego 8 16.03.2023 10:30 23
Ściegiennego 14 21.03.2023 10:30 28
Ściegiennego 16 15.03.2023 13:30 28
Ściegiennego 18 21.03.2023 12:00 28
Ściegiennego 20 14.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Towarowa 45 28.03.2023 10:30 28
Traugutta 4 27.03.2023 12:00 14
Traugutta 6 27.03.2023 13:30 14
Traugutta 8 28.03.2023 09:00 27
Traugutta 10 27.03.2023 10:30 14
Wałbrzyska 2 21.03.2023 12:00 27
Wałbrzyska 4 28.03.2023 10:30 27
Wałbrzyska 7 30.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Wałbrzyska 13 21.03.2023 10:30 27
Wałbrzyska 23 13.03.2023 15:00 14
Waryńskiego 7 22.03.2023 09:00 27
Waryńskiego 18 28.03.2023 09:00 14
Waryńskiego 22 21.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Waryńskiego 26 28.03.2023 10:30 14
Waryńskiego 30 28.03.2023 12:00 14
Waryńskiego 36 21.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Wiejska 3 28.03.2023 12:00 28
Wiejska 4 28.03.2023 13:30 28
Wiejska 7 22.03.2023 10:30 28
Wiejska 12 21.03.2023 13:30 23
Wiejska 13 21.03.2023 09:00 23
Wiejska 19 21.03.2023 10:30 23
Wiejska 21 21.03.2023 12:00 23
Wiejska 25 29.03.2023 13:30 23
Wojska Polskiego 11 22.03.2023 10:30 27
Wojska Polskiego 13 22.03.2023 12:00 27
Wojska Polskiego 19 22.03.2023 13:30 27
Wojska Polskiego 28 27.03.2023 15:00 sala konferencyjna*
Wojska Polskiego 34 27.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Wojska Polskiego 42 28.03.2023 13:30 14
Zamkowa 2 16.03.2023 12:00 23
Zielona 4 22.03.2023 09:00 28
Zielona 6 13.03.2023 15:00 sala konferencyjna*
Żeromskiego 10 23.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Żeromskiego 14 23.03.2023 10:30 sala konferencyjna*

* wejście od strony ul. Broniewskiego 13 (baza Spółki Mieszkaniowej).

Previous Usługi hydrauliczne, elektryczne i ogólnobudowlane.

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content