Harmonogram Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych Cz. IV

Zapraszamy wszystkich właścicieli mieszkań Wspólnot Mieszkaniowych lub ich pełnomocników na zebrania roczne za 2022, które odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Wspólnota Mieszkaniowa Data zebrania Godzina zebrania Miejsce zebrania (sala)
Bohaterów Getta 4,6 27.03.2023 13:30 27
Bohaterów Getta 5 28.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Bohaterów Getta 11 23.03.2023 09:00 28
Bohaterów Getta 13 23.03.2023 10:30 28
Bohaterów Getta 14 23.03.2023 12:00 28
Bohaterów Getta 15 23.03.2023 13:30 28
Bohaterów Getta 16 27.03.2023 09:00 27
Bohaterów Getta 18 27.03.2023 10:30 27
Bohaterów Getta 26 27.03.2023 12:00 27
Broniewskiego 1 30.03.2023 13:30 23
Broniewskiego 2 21.03.2023 13:30 28
Broniewskiego 3 04.04.2023 12:00 28
Broniewskiego 4 22.03.2023 09:00 14
Broniewskiego 5 28.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Broniewskiego 6 28.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Broniewskiego 7 04.04.2023 13:30 28
Broniewskiego 7A 28.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Broniewskiego 8 05.04.2023 09:00 sala konferencyjna*
Broniewskiego 9 22.03.2023 10:30 14
Broniewskiego 10 03.04.2023 13:30 sala konferencyjna*
Broniewskiego 12 04.04.2023 09:00 23
Broniewskiego 14,16 04.04.2023 10:30 28
Chopina 2 27.03.2023 15:00 28
Chopina 8 30.03.2023 09:00 27
Czadrów 7 22.03.2023 12:00 14
Drzymały 5 30.03.2023 10:30 27
Fabryczna 3 29.03.2023 09:00 28
Fabryczna 5 20.03.2023 09:00 14
Fabryczna 7 20.03.2023 10:30 14
Fabryczna 9 29.03.2023 10:30 28
Hallera 2A 30.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Hallera 3A 21.03.2023 13:30 27
Hallera 7 28.03.2023 13:30 27
Janiszów 53 29.03.2023 10:30 23
Jedwabna 5,7 11.04.2023 10:30 sala konferencyjna*
Jeleniogórska 14 22.03.2023 12:00 28
Jeleniogórska 15 30.03.2023 12:00 27
Jeleniogórska 17 30.03.2023 13:30 27
Jeleniogórska 19 03.04.2023 09:00 27
Jeleniogórska 23 03.04.2023 10:30 27
Jeleniogórska 26 03.04.2023 12:00 27
Jeleniogórska 32 03.04.2023 13:30 27
Jeleniogórska 34 11.04.2023 12:00 sala konferencyjna*
Jeleniogórska 38 04.04.2023 09:00 27
Jeleniogórska 57 03.04.2023 15:00 27
Jeleniogórska 59 04.04.2023 13:30 27
Kamiennogórska 6  (Lubawka) 05.04.2023 10:30 sala konferencyjna*
Karola Miarki 3 27.03.2023 12:00 23
Karola Miarki 6 27.03.2023 13:30 23
Karola Miarki 7 27.03.2023 15:00 23
Karola Miarki 8 28.03.2023 09:00 23
Karola Miarki 11 23.03.2023 09:00 14
Karola Miarki 12,14 23.03.2023 10:30 14
Karola Miarki 17 23.03.2023 12:00 14
Karola Miarki 21,23 23.03.2023 13:30 14
Karola Miarki 22 27.03.2023 09:00 23
Karola Miarki 25 27.03.2023 10:30 23
Katowicka 6 30.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Katowicka 15,15A 11.04.2023 10:30 28
Katowicka 28 28.03.2023 12:00 27
Kilińskiego 3 22.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Kilińskiego 7 22.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Konopnickiej 2 11.04.2023 12:00 28
Kościuszki 11 22.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Kościuszki 12 22.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Kościuszki 14 11.04.2023 13:30 28
Kościuszki 15A 05.04.2023 13:30 27
Kościuszki 15C 05.04.2023 09:00 27
Kościuszki 15D 04.04.2023 09:00 sala konferencyjna*
Kościuszki 15G 04.04.2023 13:30 sala konferencyjna*
Kościuszki 16 29.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Kościuszki 19 29.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Kościuszki 25 23.03.2023 09:00 27
Kościuszki 27 12.04.2023 09:00 sala konferencyjna*
Kościuszki 29 29.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Kościuszki 39 23.03.2023 10:30 27
Kościuszki 42 12.04.2023 10:30 sala konferencyjna*
Kościuszki 47 12.04.2023 12:00 sala konferencyjna*
Kościuszki 50 23.03.2023 12:00 27
Kościuszki 52 23.03.2023 13:30 27
Kościuszki 54 12.04.2023 13:30 sala konferencyjna*
Kościuszki 66 29.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Krzeszów, Św. J. Nepomucena 8 22.03.2023 13:30 14
Krzeszów, Willmanna 11 11.04.2023 12:00 27
Ks. Bolka I 9,11 05.04.2023 12:00 27
Ks. Bolka I 25 27.03.2023 09:00 14
Leszczyniec 27 04.04.2023 10:30 27
Leśna 1 30.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Licealna 2 29.03.2023 13:30 27
Lipowa 5 A,B,C 12.04.2023 12:00 27
Lompy 7 04.04.2023 12:00 27
Lompy 9 05.04.2023 09:00 28
Lubawska 2 11.04.2023 12:00 23
Lubawska 4 05.04.2023 12:00 23
Lubawska 14 29.03.2023 09:00 27
Lubawska 20 29.03.2023 10:30 27
Lubawska 23 29.03.2023 12:00 27
Lubawska 37 30.03.2023 09:00 28
Lubawska 39 30.03.2023 10:30 28
Łużycka 1 22.03.2023 13:30 23
Łużycka 6 28.03.2023 10:30 23
Mickiewicza 4 11.04.2023 12:00 14
Mickiewicza 6 20.03.2023 10:30 23
Mickiewicza 8 20.03.2023 12:00 23
Mickiewicza 20 28.03.2023 12:00 23
Mickiewicza 24 20.03.2023 09:00 23
Młyńska 1 28.03.2023 13:30 23
Mostowa 2 03.04.2023 15:00 sala konferencyjna*
Ogorzelec 25 22.03.2023 13:30 28
Ogorzelec 38 23.03.2023 09:00 23
Ogorzelec 40 23.03.2023 10:30 23
Ogorzelec 63 23.03.2023 12:00 23
Ogorzelec 66 23.03.2023 13:30 23
Ogrodowa 5 23.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Ogrodowa 7 30.03.2023 13:30 28
Ogrodowa 9 03.04.2023 09:00 14
Ogrodowa 11 23.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Ogrodowa 25 30.03.2023 12:00 28
Okrzei 1 29.03.2023 09:00 14
Okrzei 7 21.03.2023 09:00 14
Okrzei 12 20.03.2023 13:30 23
Okrzei 15A 20.03.2023 15:00 23
Papieża Jana Pawła II 3 20.03.2023 15:00 14
Papieża Jana Pawła II 4 30.03.2023 10:30 23
Papieża Jana Pawła 5,5A 17.04.2023 09:00 27
Papieża Jana Pawła II 6 30.03.2023 12:00 23
Papieża Jana Pawła II 7,7A 11.04.2023 10:30 27
Papieża Jana Pawła II 12 29.03.2023 12:00 28
Papieża Jana Pawła II 13,15 05.04.2023 12:00 sala konferencyjna*
Papieża Jana Pawła II 14 05.04.2023 13:30 sala konferencyjna*
Papieża Jana Pawła II 19 11.04.2023 09:00 27
Papieża Jana Pawła II 22 29.03.2023 13:30 28
Papieża Jana Pawła II 27 30.03.2023 09:00 23
Parkowa 4 18.04.2023 09:00 27
Piastowska 10 05.04.2023 10:30 27
Piastowska 12 04.04.2023 10:30 sala konferencyjna*
Pisarzowice 56 13.04.2023 13:30 14
Pisarzowice 84 27.03.2023 10:30 28
Pisarzowice 85 11.04.2023 13:30 sala konferencyjna*
Pisarzowice 107 27.03.2023 09:00 28
Pl. Wolności 1 21.03.2023 10:30 14
Pl. Wolności 2 21.03.2023 12:00 14
Pl. Wolności 3 22.03.2023 09:00 23
Pl. Wolności 4 22.03.2023 10:30 23
Pl. Wolności 7 03.04.2023 09:00 23
Pl. Wolności 8 04.04.2023 10:30 23
Pl. Wolności 10 29.03.2023 10:30 14
Pl. Wolności 13 29.03.2023 12:00 14
Pl. Wolności 14 29.03.2023 13:30 14
Pl. Wolności 17 30.03.2023 09:00 14
Pl. Wolności 19 30.03.2023 10:30 14
Pl. Wolności 21 30.03.2023 12:00 14
Pl. Wolności 22 30.03.2023 13:30 14
Pl. Wolności 25 03.04.2023 13:30 23
Pl. Wolności 26 04.04.2023 09:00 28
Pl. Wolności 27 03.04.2023 10:30 23
Pl. Wolności 28 21.03.2023 13:30 14
Pl. Wolności 29 03.04.2023 15:00 23
Pl. Wolności 30 03.04.2023 12:00 23
Ptaszków 2 27.03.2023 15:00 27
Ptaszków 6 20.03.2023 13:30 14
Ptaszków 50 20.03.2023 12:00 14
Rybna 2 22.03.2023 12:00 23
Sienkiewicza 6 21.03.2023 09:00 28
Skłodowskiej 5 27.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 7 03.04.2023 13:30 14
Skłodowskiej 9 21.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 20 27.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 24 20.03.2023 15:00 27
Skłodowskiej 26 03.04.2023 10:30 14
Skłodowskiej 27 18.04.2023 10:30 27
Skłodowskiej 28 03.04.2023 12:00 14
Skłodowskiej 30 27.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Skłodowskiej 31 20.03.2023 09:00 27
Skłodowskiej 32 20.03.2023 10:30 27
Skłodowskiej 33 20.03.2023 12:00 27
Skłodowskiej 35 20.03.2023 13:30 27
Skłodowskiej 37 21.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Słoneczna 6,8 04.04.2023 09:00 14
Słowackiego 1 04.04.2023 12:00 sala konferencyjna*
Słowackiego 3 03.04.2023 12:00 28
Słowackiego 4 20.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Słowackiego 5 27.03.2023 15:00 14
Słowackiego 6 03.04.2023 15:00 28
Słowackiego 7 20.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Słowackiego 8 21.03.2023 09:00 27
Słowackiego 14 03.04.2023 09:00 28
Słowackiego 16 03.04.2023 10:30 28
Słowackiego 18 20.03.2023 15:00 sala konferencyjna*
Słowackiego 20 20.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Słowackiego 21 20.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Słowiańska 1 04.04.2023 12:00 23
Słowiańska 3 11.04.2023 13:30 23
Słowiańska 4 05.04.2023 12:00 14
Słowiańska 5 05.04.2023 13:30 14
Słowiańska 6 11.04.2023 09:00 23
Słowiańska 9 11.04.2023 10:30 23
Słowiańska 17 04.04.2023 13:30 23
Słowiańska 19 05.04.2023 09:00 14
Słowiańska 21 05.04.2023 10:30 14
Sportowa 1 12.04.2023 09:00 14
Sportowa 4 27.03.2023 12:00 28
Sportowa 5 05.04.2023 10:30 28
Staszica 2, Sienkiewicza 14 29.03.2023 09:00 23
Staszica 8,10 20.03.2023 13:30 28
Staszica 13 05.04.2023 13:30 23
Staszica 14 12.04.2023 10:30 14
Staszica 16 29.03.2023 12:00 23
Staszica 17 13.04.2023 12:00 14
Szarocin 64 20.03.2023 15:00 28
Szarocin 70 20.03.2023 09:00 28
Szarocin 80 12.04.2023 13:30 14
Szarocin 110 12.04.2023 12:00 14
Szarocin 123 05.04.2023 12:00 28
Szkolna 5 27.03.2023 13:30 28
Szkolna 7 28.03.2023 09:00 28
Szkolna 9 11.04.2023 09:00 sala konferencyjna*
Szkolna 11 20.03.2023 10:30 28
Szkolna 13 20.03.2023 12:00 28
Szpitalna 4 03.04.2023 09:00 sala konferencyjna*
Ściegiennego 2 03.04.2023 10:30 sala konferencyjna*
Ściegiennego 5 03.04.2023 12:00 sala konferencyjna*
Ściegiennego 14 21.03.2023 10:30 28
Ściegiennego 18 21.03.2023 12:00 28
Ściegiennego 22 11.04.2023 13:30 27
Ściegiennego 24 12.04.2023 09:00 27
Ściegiennego 26 12.04.2023 10:30 27
Towarowa 45 28.03.2023 10:30 28
Traugutta 3 03.04.2023 13:30 28
Traugutta 4 27.03.2023 12:00 14
Traugutta 6 27.03.2023 13:30 14
Traugutta 7 11.04.2023 09:00 28
Traugutta 8 28.03.2023 09:00 27
Traugutta 10 27.03.2023 10:30 14
Wałbrzyska 4 28.03.2023 10:30 27
Wałbrzyska 7 30.03.2023 10:30 sala konferencyjna*
Wałbrzyska 13 21.03.2023 10:30 27
Wałbrzyska 23 21.03.2023 12:00 27
Waryńskiego 1,Woj.Polskiego 2 11.04.2023 10:30 14
Waryńskiego 2 12.04.2023 09:00 28
Waryńskiego 6A 12.04.2023 13:30 28
Waryńskiego 7 22.03.2023 09:00 27
Waryńskiego 8,10 13.04.2023 09:00 27
Waryńskiego 9A 04.04.2023 13:30 14
Waryńskiego 12 11.04.2023 09:00 14
Waryńskiego 14 11.04.2023 13:30 14
Waryńskiego 15 04.04.2023 10:30 14
Waryńskiego 18 28.03.2023 09:00 14
Waryńskiego 22 21.03.2023 12:00 sala konferencyjna*
Waryńskiego 26 28.03.2023 10:30 14
Waryńskiego 28 12.04.2023 10:30 28
Waryńskiego 30 28.03.2023 12:00 14
Waryńskiego 34 12.04.2023 12:00 28
Waryńskiego 36 21.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Wiejska 2 13.04.2023 09:00 14
Wiejska 3 28.03.2023 12:00 28
Wiejska 4 28.03.2023 13:30 28
Wiejska 7 22.03.2023 10:30 28
Wiejska 12 21.03.2023 13:30 23
Wiejska 13 21.03.2023 09:00 23
Wiejska 19 21.03.2023 10:30 23
Wiejska 20 13.04.2023 10:30 14
Wiejska 21 21.03.2023 12:00 23
Wiejska 25 29.03.2023 13:30 23
Wiejska 3 28.03.2023 12:00 28
Wiejska 4 28.03.2023 13:30 28
Wiejska 7 22.03.2023 10:30 28
Woj. Polskiego 4 17.04.2023 15:00 14
Woj. Polskiego 7 17.04.2023 10:30 14
Woj. Polskiego 11 22.03.2023 10:30 27
Woj. Polskiego 12A 17.04.2023 13:30 14
Woj. Polskiego 13 22.03.2023 12:00 27
Woj. Polskiego 15 13.04.2023 10:30 27
Woj. Polskiego 19 22.03.2023 13:30 27
Woj. Polskiego 24 03.04.2023 15:00 14
Woj. Polskiego 26 13.04.2023 12:00 27
Woj. Polskiego 28 27.03.2023 15:00 sala konferencyjna*
Woj. Polskiego 30,30A 13.04.2023 13:30 27
Woj. Polskiego 34 27.03.2023 13:30 sala konferencyjna*
Woj. Polskiego 42 28.03.2023 13:30 14
Woj. Polskiego 46 17.04.2023 09:00 14
Zielona 4 22.03.2023 09:00 28
Żeromskiego 2 17.04.2023 12:00 14
Żeromskiego 4 05.04.2023 09:00 23
Żeromskiego 6 05.04.2023 10:30 23
Żeromskiego 8 05.04.2023 13:30 28
Żeromskiego 10 23.03.2023 09:00 sala konferencyjna*
Żeromskiego 12 04.04.2023 12:00 14
Żeromskiego 14 23.03.2023 10:30 sala konferencyjna*

* wejście od strony ul. Broniewskiego 13 (baza Spółki Mieszkaniowej).

Previous Pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do najmu

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content