Zapytanie ofertowe – Jeleniogórska 14

Zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację zadania pod nazwą ” Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów przy ul. Jeleniogórskiej 14 w Kamiennej Górze”

Przedmiar oraz Specyfikację Warunków Zamówienia znajdą Państwo w załącznikach.

SWZ – Jeleniogórska 14

3______karta gwarancyjna FORMULARZ OFERTY Przedmiar – Jeleniogórska 14

FORMULARZ OFERTY

Przedmiar – Jeleniogórska 142______ umowa o rob bud

W celu złożenia oferty należy wypełnić dołączony do niniejszej wiadomości formularz oferty, a następnie ofertę złożyć w terminie do 06.06.2023 roku, do godz. 12:00, w nieprzejrzystej kopercie w siedzibie Spółki Mieszkaniowej Sp. z o. o. przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra w Sekretariacie, II piętro, pokój 25.
Na kopercie należy umieścić nazwę wykonawcy, adres oraz napis ” Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów przy ul. Jeleniogórskiej 14 w Kamiennej Górze”

Previous 02.05.2023 r. (wtorek)

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content