Deratyzacja

Przypominamy o obowiązku realizacji uchwały XXII/136/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.

Zgodnie z paragrafem 22 właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości oraz we wszystkich obiektach na niej położonych, dwa razy w roku: wiosną i jesienią. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzających zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. Dodatkowo koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Previous Cmentarz komunalny przy ul. Katowickiej

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content