Nasza oferta skierowana jest do Właścicieli nieruchomości. Specjalizujemy się w zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi, którym oferujemy kompleksową obsługę ich nieruchomości.
Wykonujemy wszelkie czynności administracyjno – zarządcze wynikające z przepisów prawa:
• obsługę administracyjną,
• obsługę księgowo – finansową, w tym obsługę rachunków bankowych,
• obsługę techniczną,
• obsługę eksploatacyjną,
• obsługę menadżerską,
• obsługę prawną.

Oferując Państwu usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami deklarujemy, iż nasza Administracja zagwarantuje rzetelne wykonanie zarządzania, według najlepszych standardów zawodowych, z należytą starannością, a co za tym idzie, bezproblemową obsługę.

Do dodatkowych zadań wykonywanych przez Spółkę należy świadczenie usług powszechnie dostępnych
w dziedzinie gospodarki komunalnej w Kamiennej Górze, a w szczególności:
• Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzami komunalnymi oraz Cmentarzem Żydowskim,
• Oczyszczanie miasta polegające na letnim i zimowym utrzymaniu dróg i chodników,