Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową

OFERTA NA ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze powstała w 2002 roku,
a jej głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami na terenie powiatu kamiennogórskiego. Spółka obecnie zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi z terenu: Miasta Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra oraz Gminy Lubawka.

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z każdą Wspólnotą Mieszkaniową ma zawartą umowę
o zarządzanie i administrowanie w ramach której wykonuje swoje obowiązki zarządcy zgodnie z „Ustawą o własności lokali”, „Ustawą o gospodarce nieruchomościami”, „Kodeksem Cywilnym”, „Ustawą o rachunkowości” oraz „ Prawem budowlanym”.

Naszą firmę cechuje znajomość potrzeb i wymagań Klientów oraz fachowa i rzetelna obsługa wykwalifikowanych pracowników wynikająca z wieloletniego doświadczenia na rynku zarządzania nieruchomościami.

Pełna Oferta usług oferowanych przez naszą firmę obejmuje:

 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
 • pełna obsługa w zakresie księgowości oraz windykacji
 • kompleksowe wsparcie doświadczonych techników
 • drobne usługi i prace konserwatorskie
 • opieka prawna
 • nadzór Inspektora Nadzoru Budowlanego

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie i niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości.

Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz osiągnięcie optymalnego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości poprzez dostarczenie pakietu usług na najwyższym poziomie.

Co nas wyróżnia?

 • wieloletnie doświadczenie na rynku zarządzania nieruchomościami
 • znajomość potrzeb i wymagań naszych Klientów
 • elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb
 • fachowa i rzetelna obsługa
 • racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
 • IOK (Informatyczna Obsługa Kontrahenta – podgląd własnej kartoteki on-line)
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych np. na termomodernizację budynków
 • pogotowie hydrauliczne i elektryczne w dni wolne od pracy

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 

w Kamiennej Górze 

ul. H. Sienkiewicza 3

58 – 400 Kamienna Góra

NIP: 614 15 21 402

Tel. 75 645 51 90

e-mail: bok@sm-kamiennagora.plKlauzule

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze

Skip to content